Dünya Mirası nedir?

UNESCO, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bir koludur; eğitim, bilim ve kültür gibi çok önemli konularda çalışmalar yapar. UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi de kültürel ve doğal mirasın korunması için geliştirilen ve çok tanınan bir UNESCO uygulamasıdır.