Dünya Mirası Seçilme Kriterleri

Kriterler

UNESCO’nun dünya miras alanlarını seçmede kullandığı ölçü “üstün evrensel değer” e sahip olup olmadıklarıdır. Bunu belirlemek için 10 kriter saptanmıştır:

  • Kültür miraslarını 6 kritere göre değerlendirerek seçer.
  • Doğa miraslarının belirlenmesinde 4 kriter geçerlidir.

Kültür mirası kriterleri :

1- Yaratıcı insan dehasını gösteren bir şaheser olmalı.
2- Bir zaman diliminde veya bir bölgede insani değerlerin gelişimini göstermeli.
3- Yaşayan veya ortadan kaybolmuş bir medeniyete veya bir kültür geleneğine ait eşsiz bir örnek olmalı.
4- İnsanlık tarihinin önemli bir dönemini bize resmedebilen bir teknolojik veya mimari bir yapı olmalı.
5- İnsanoğlu karayı ve denizi kullanarak öyle muhteşem bir yerleşim yeri kurmuş olmalı ki insanlık, herhangibir tahribat halinde bu tarihi değerin kaybı tehlikesi ile karşı karşıya olmalı.
6- Halen yaşayan geleneklerle iç içe olmalı, edebi veya artistik açıdan ayrıcalıklı uluslararası bir anlam taşımalı.

Doğa mirası kriterleri

7- Olağanüstü, eşi bulunmaz bir doğal güzellik ve estetiğe sahip olmalı.
8- Öyle seçkin ve önemli bir doğal yapı olmalı ki bize dünyanın oluşumunun ve insanlık tarihinin evreleri hakkında bilgiler verebilmeli.
9- Akarsularda veya denizlerde öyle bir yer olmalı ki bize ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini gösterebilmeli.
10- Öyle bir yer olmalı ki bitki ve hayvan türlerinin tarihsel değişimi aynı anda gözlenebilmeli ve bu değerler şu anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olmalı.

Dünya Mirası Amblemi ve Sertifikası

UNESCO Dünya Mirası Merkezi, dünya miras alanlarını iki uygulama ile belirlemektedir: Dünya Mirası amblemi ve sertifikası

dunya-mirasi-amblemBu amblemi gördüğünüz her yerde UNESCO tarafından çok titiz bir incelemeden geçirildikten sonra kabul edilmiş bir Dünya Miras Alanında olduğunuzu anlarsınız. Amblemin içindeki kare kültürel miras alanlarını, etrafındaki daire ise doğal miras alanlarını temsil ediyor ve bu iki kavramın birbiri ile iç içe ve ilişkili olduğuna da dikkat çekiyor.

 

 

 

 

dunya-mirasi-sertifikaDünya Mirası Sertifikası ile de bu durum belgelenmiş oluyor.