Eğitim Faaliyetlerimiz

“Genç Ellerde Dünya Mirası” eğitimi kapsamında konferans, sunum, danışmanlık, kaynak ya da eğitim materyali isteyen okulların taleplerinin karşılanması, okullarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulüplerinin kurulmasının teşvik edilmesi, dünya mirası günlerinin organizasyonuna yardımcı olunması, yurt içindeki ve yurt dışındaki dünya miraslarına düzenlenecek gezilerle genç kuşakların bu değerli varlıkları yerinde görüp tanımalarının ve aktif koruyucuları olmalarının sağlanması şeklinde kısaca tanımlayabiliriz.

2010 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana Gençlerin Dünya Mirası Eğitimi kapsamında, Derneğimizin Eğitim Komitesinin, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa ve Çanakkale illerindeki – anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki – okullarda, toplam olarak 20.000’den fazla öğrenciye, dolayısıyla aileleri de hesaba katılırsa en az 80-100,000 kişiye ulaştığını kabul edebiliriz. Ayrıca, Edirne, Bergama ve Bursa Alan Yönetimi Başkanlıklarına verilen eğitim materyalleri ve eğitim sunuları da dikkate alındığında bu rakamların çok daha yükseklere ulaştığını da kabul edebiliriz. Ülkemizdeki ilk Dünya Mirası Kulübü (Robert Koleji) kurulmuş, kardeş okulların sayısının arttırılmasına katkıda bulunulmuştur.Yaratılan sinerjinin daha da yaygınlaşması ve etkinleşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.