Eğitim

Eğitim Komitemizin ana hedefi ve sorumluluğu, UNESCO’nun “Dünya Mirası Genç Ellerde” eğitim programına uygun uygulamalarla, ülkemizde yetişmekte olan çocukların ve gençlerin dünya miraslarının korunması konusunda bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, farkındalıklarının arttırılması ve bu alanda aktif koruyucular olarak yetişerek bunu aynı veya kendilerinden sonraki nesillere aktarmaları alanında çalışmalar yapmaktır.

“Genç Ellerde Dünya Mirası” eğitimi kapsamında konferans, sunum, danışmanlık, kaynak ya da eğitim materyali isteyen okulların taleplerinin karşılanması, okullarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulüplerinin kurulmasının teşvik edilmesi, dünya mirası günlerinin organizasyonuna yardımcı olunması, yurt içindeki ve yurt dışındaki dünya miraslarına düzenlenecek gezilerle genç kuşakların bu değerli varlıkları yerinde görüp tanımalarının ve aktif koruyucuları olmalarının sağlanması eğitim faaliyetlerimizin en önemli amaçlarıdır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Eğitim Komitemiz:

 • Öğretmen ve/veya öğrencilere konferans verilmesi ya da sunum yapılması talepleri doğrultusunda uygun etkinlikleri planlayıp okul ve öğretmenlerin işbirliği paralelinde uygular;
 • Değişik yaş gruplarına göre tasarlanmış powerpoint sunularını hazırlar ve öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunar;
 • Çeşitli eğitim materyallerini hazırlayıp rehber öğretmenlere teslim eder:
  • Okullarda sınıf ve/veya koridor panolarına asılmak üzere dünya miraslarımızı ve adaylarımızı gösteren afiş,
  • Öğrencilere dağıtmak üzere küçük bilgilendirme kitapları,
  • Öğrencilere dağıtmak üzere, A4 boyutunda hazırlanmış (bir yüzünde dünya miraslarımızı, diğer tarafında dünya mirası aday yerlerimizi gösteren) küçük haritalar,
  • Kurulacak okul kulüpleri üyelerine ve etkinliklere katılan öğrencilere verilecek katılım belgeleri.
  • Puzzle, sticker, vs gibi destekleyici ürünler.

Okullarımızın ve öğretmenlerimizin, öğrencilerinin, bu alanda bilinçli bireyler olarak yetişmesine, özellikle ve öncelikle ülkemizde ve ayrıca dünyada bulunan dünya miraslarını koruyan, sahip çıkan, tanıtan ve aileleri dahil başka bireyleri de bu doğrultuda yönlendiren kimseler olarak geleceğin karar verenlerini oluşturmalarına önem vereceğini biliyoruz. Bu çerçevede okullardan beklediklerimizi belirtmek gerekirse:

 • Bünyelerinde “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulüplerinin” kurulması,
 • Mümkün olduğunca geniş katılımlı konferansların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Sınıf ve koridor panolarına Eğitim Komitemiz tarafından bastırılan afişlerin asılması,
 • “Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kulüplerine” tüm ilgili alan öğretmenlerinin (Coğrafya, Tarih, Sosyal Bilgiler, Teknoloji ve Tasarım, Sanat Tarihi, Resim ve yabancı dil öğretmenleri vs.) katılmasının ve çalışmalarına destek vermesinin sağlanması,
 • Okul içi ve/veya okullar arasında “dünya mirası günleri” düzenlenmesi,
 • Okul olarak Unesco Asp Net sistemine üye olunması olanaklarının araştırılması,
 • Kardeş okulların çoğalmasıyla, 12-18 yaş grubu öğrencilerinin Unesco Storyboard yarışmalarına katılmalarının teşvik edilmesi ve sağlanması,
 • “Genç Ellerde Dünya Mirası” uygulamaları kapsamında her yıl düzenlenen gençlik forumlarına okul olarak katılma veya çocuk ve gençlerin bireysel olarak katılmalarına destek verilmesi,
 • Öğrencilerin yurtiçi ve yurt dışı kültür gezilerine katılmalarının teşvik edilmesi

konularında öğrencilerine destek vermeleri ve mümkün olan her türlü imkanı sağlamalarıdır. Böylece, bilgili ve bilinçli nesiller yetiştirilmesinde önemli katkılar yaratmış olacaklardır.

Okullarda verilecek konferans ve/veya seminerler, sadece bir ön bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık arttırma amaçlı bir eğitim etkinliği olarak değerlendirilmektedir. Bu etkinliklerde esas amaç öğretmenlerimize ulaşmak, onların ilgisini çekmek ve işbirliğini sağlamaktır . Bu gelişmelerin paralelinde Kardeş Okullar ağının yaygınlaştırılması teşvik edilmektedir. Eğitim Komitemiz gerçekten, ilköğretim okullarında ve liselerde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü ya da uygun isimli kulüplerin kurulmasının ve akran eğitiminin yararlarından faydalanılmasının daha akılcı ve etkileri kalıcı bir yöntem olacağına inanmaktadır. Okul kulüpleri kurulduktan sonra onlara eğitim materyalleri sağlamada Derneğimiz destek olacaktır. Kaynak kişilerin, talep edilmeleri halinde, öğrencilerle kulüp faaliyetlerinde buluşmalarının sağlanması gerçekleştirilebilecektir. Okul kulüplerinin kurulması ile okullarda, okullar arasında dünya mirası günleri organize edilebilecektir. Öğrencilerin Unesco storyboard yarışmalarına katılmaları teşvik edilecektir.