Hakkımızda

DERNEĞİMİZİN KURULUŞU:
Alanında ülkemizdeki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan DÜNYA MİRASI GEZGİNLERİ DERNEĞİ 2010 Haziran’ında kurulmuştur. Derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi, üyelerimiz seyahat etmeyi seven, bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş bulunan bireylerdir. Yurtiçi ve yurt dışı gezilerimizde özellikle değişik coğrafya ve kültürleri incelemek, tanımak özellikle ilgimizi çekiyor. İşte bu gezilerimizde birçok ülkede UNESCO Dünya Mirasları ile karşılaştık. Dünya Mirası konseptini, önemini algıladık, ülkelerin kültürel ve doğal varlıklarını korumak ve tanıtmak için gerçekten ne kadar büyük uğraşlar verdiklerini ve bu konseptten nasıl yararlandıklarını gördük. 2010 yılına kadar Kurucu Başkanımız Atila Ege’nin bireysel olarak sürdürdüğü çabalardan sonra bu konudaki görevin bir sivil toplum kuruluşuna devredilmesinin gereği ve önemi anlaşıldığından, kültüre ve doğaya önem veren gönüllülerle, hala ülkemiz için birşeyler yapabileceğimize inanarak yola çıktık.

DERNEĞİMİZİN AMACI:
Derneğimizin amacı, Unesco’nun ilan ettiği Kültürel ve Doğal Dünya Miraslarının tanıtımını yaparak ülkemizde bulunan Dünya Miraslarının ülke çapında kamuoyunca bilinmesini sağlamak ve korunmaları konusunda toplumun bilinçlendirilmesine hizmet etmek; ayrıca, ülkemizdeki benzer yerlerin ortaya çıkarılıp Unesco Dünya Mirası Listesine alınmasına yardımcı olmak için gerekli faaliyetlerde bulunmaktır.

DERNEĞİMİZİN MİSYONU:
Bu bağlamda, genç kuşakların dikkatlerinin çekilmesi, dünya mirası farkındalıklarının arttırılması ve korunma bilincine ulaştırılıp dünya mirasılarının korunmasına aktif katılımlarının sağlanması amaçlı eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması ; dünya mirası alan calışmaları için lisans üstü eğitim olanaklarının sağlanması; yerel konferans ve sempozyumların düzenlenip diğer sivil toplum örgütleri , yerel yöneticiler ve eğitim kurumlarıyla el ele çalışmalar yapılması Derneğimizin misyonunu oluşturmaktadır.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ:
Unesco, adı üstünde, Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim ve kültür organizasyonu olarak, dünya miraslarının korunmasında eğitimin önemini ve gereğini her fırsatta vurgulamaktadır. İster somut, ister somut olmayan kültür mirası olsun, isterse doğa mirası olsun, korunmalarının sağlanması için toplumların ve bireylerin farkındalıklarının arttırılması, bilinçlerinin güçlendirilmesi ve aktif koruyucu olmaları vazgeçilmez koşul olarak kabul edilmektedir. Bunun da en etkili yolunun eğitimden geçeceği kuşku götürmez bir gerçektir. Çocukların ve gençlerin eğitimi bu bakımdan son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle Dünya Mirası Gezginleri Derneği’nin, vizyonu ve misyonu bağlamında, çocukların ve gençlerin eğitimi öncelikli hedef olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Bu amaçla, Dünya Mirası Gezginleri Derneği Eğitim Komitesi oluşturulmuştur. Eğitim Komitemizin ana hedefi ve sorumluluğu, UNESCO’nun “Dünya Mirası Genç Ellerde” eğitim programına uygun uygulamalarla, ülkemizde yetişmekte olan çocukların ve gençlerin dünya miraslarının korunması konusunda bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, farkındalıklarının arttırılması ve bu alanda aktif koruyucular olarak yetişerek bunu aynı veya kendilerinden sonraki nesillere aktarmaları alanında çalışmalar yapmaktır.