Sosyal Aktiviteler

DMGD, kuruluş amacı doğrultusunda:

Dünya Miraslarının korunması ve geliştirilmesi konusunda kamuoyu bilincinin uyandırılması ve bu konudaki farkındalıkların arttırılması için UNESCO Dünya Mirasları ile ilgili konferans, seminer düzenler ve basılı malzeme hazırlar. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren yerler ile Geçici Liste’deki aday yerler alan yönetimlerine gerekli desteği sağlar, ortak etkinliklerine katılır. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyerek üyelerinin dünyanın hemen her köşesindeki kültürel ve doğal dünya miraslarını tanımalarını, dünyada doğal ve kültürel farklılığın korunmasının önemini kavramalarını ve edinilen bilgi ve deneyimlerden özellikle genç kuşakların yararlanmalarını sağlar.