UNESCO Dünya Belleği Listesi:

dunya-bellegi-listesi1. Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001)
2. Boğazköy Hitit Tabletleri (2001)
3. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu (2003)
4. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi (2013)
5. Kültepe Tabletleri (2016)
 
 
Volkanik Jeopark Alanları:
Kula Volkanik Jeopark Alanı
 
 
 
 
 
 
 
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı:
Artvin İli Borçka İlçesi hudutları içindeki Camili Yöresi